Par mums

Produkti ar preču zīmi "Rundāles gardumi" tiek ražoti Rundāles novadā, Latvijā.

Rekvizīti:

SIA „Rundāles atpūtas centrs ” 

Reģ. Nr. 43603075888

 "Krastiņi", Rundāles pag.,

Rundāles nov., LV-3921, Latvija

Konta Nr.: LV75HABA0551043126225

AS „Swedbank ”

Kods: HABALV22